Lebo Mädveď  I  Zveropucle

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú zmysel. Jedným z takýchto projektov je Lebo Mädveď, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov. Vytvorili sme pre nich produktové videá či fotky na web a sociálne siete. Projekt Lebo Mädveď vytvára dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací charakter.

Hru Zveropucle sme sa rozhodli odprezentovať videom, ktoré pozostáva z dvoch častí - animovanej a hranej. Cieľom bolo osloviť dieťa, ktoré má pocit, že hra ožila a zároveň rodiča, ktorý vidí ako sa s hrou pracuje. 

Pozrite si naše ďalšie spolupráce na projekte 

Lebo Mädveď:

Zaujala vás naša práca?