Lebo Mädveď

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú zmysel. Jedným z takýchto projektov je Lebo Mädveď, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov. Vytvorili sme pre nich produktové videá či fotky na web a sociálne siete. Projekt Lebo Mädveď vytvára dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací
charakter.
Už niekoľko rokov sa staráme o produktové fotky pre firmu Lebo Mädveď, či už na účely e-shopu alebo sociálnych sieti.

Séria moodových fotografií produktov Lebo Mädveď. Fotky sú prioritne určené ako content na sociálne siete.

Pre klienta zabezpečujeme aj produktové fotografie na e-shop. Zvolili sme čistý a nerušivý dizajn.

Zaujala vás naša práca?